НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі осіннього засідання секції судової комп’ютерно-технічної та телекомунікаційної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України

18 листопада 2022 р. завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) М. Можаєв, а також завідувач сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру О. Голікова та судовий експерт сектору інформаційних технологій лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру Т. Заікіна взяли участь у роботі осіннього засідання секції судової комп’ютерно-технічної та телекомунікаційної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України (далі – Секція), проведеної в онлайн-режимі на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз під головуванням завідуючого відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Є. Тимка.

На засіданні Секції були розглянуті питання, пов’язані з розглядом пояснювальних записок, технічних завдань та календарних планів до розробок, виконання яких планується з 2023 року; розглядом результатів апробації та впровадження наукових розробок відповідно до планів на 2022 рік; інформацією про хід виконання НДР за тематичним планом НДР МЮ України на 2022 рік. Окрім того було розглянуто питання щодо перегляду програм підготовки (стажування) та підготовки їх з урахуванням пункту 2 розділу III Положення; питання щодо актуальності рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури; питання щодо перегляду питань, включених до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у чинній редакції).

Секція відбулася за участі достатньої кількості її членів, а також представниць Міністерства юстиції України Т. Головатенко та А. Коваль. Слід відзначити високий методичний і організаційний рівень проведення цього заходу, питання викликали жваву дискусію.

Окрім того, Центр запропонував на секції включити до її складу представників Центру М. Можаєва, О. Голікову та Т. Заікіну.