НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі осіннього засідання секції загальнотеоретичних, загальнометодичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2022 р. учений секретар Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) Л. Тимощик взяла участь у роботі осіннього засідання Секції загальнотеоретичних, загальнометодичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України (далі – Секція), проведеної на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз під головуванням завідуючої лабораторії організації експертної діяльності Т. Голікової.

На засіданні Секції були розглянуті питання, пов’язані з розглядом пояснювальних записок, технічних завдань та календарних планів до розробок, виконання яких планується з 2023 року; розглядом результатів апробації та впровадження наукових розробок відповідно до планів на 2022 рік; інформацією про хід виконання НДР за тематичним планом НДР МЮ України на 2022 рік; розглядом проблемних питань організації судово-експертної, науково-дослідної та методичної діяльності; розглядом змін та доповнень до нормативних актів, що регулюють судово-експертну діяльність; обговоренням та затвердженням плану роботи секції на 2023 рік. Окрім того було розглянуто питання щодо опрацювання питання нормативного врегулювання порядку проведення експертних досліджень, які повинні оформлюватись висновком спеціаліста (за рішенням секції від 02.06.2022 щодо надання відповідних пропозицій не пізніше ніж за один місяць до наступного засідання секції) та перегляду програм підготовки судових експертів з теоретичних, загально-методичних, організаційних питань судової експертизи у відповідності до вимог п. 2 розділу ІІІ Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України.

Секція відбулася за участі достатньої кількості її членів, а також представниць Міністерства юстиції України Т. Баклан, Т. Головатенко та А. Коваль. Слід відзначити високий методичний і організаційний рівень проведення цього заходу.