НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі Технічного комітету 192 «Судова експертиза»

20 грудня 2021 р. представники Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), на чолі з директором Центру проф. В. Федоренком (голова Підкомітету № 5 ТК 192), і за участі О. Адлера (члена ТК 192), Л. Тимощик, Г. Кривоножко (заступник голови ПК № 6 ТК 192) та С. Томачинського (керівник секретаріату Підкомітету № 5 ТК 192) взяли активну участь у роботі Технічного комітету (ТК) 192 «Судова експертиза».

Під час обговорення стану справ по створенню ДСТУ «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення понять», директор Центру В. Федоренко повідомив, що перероблена остаточна редакція проєкту цього ДСТУ передана на погодження до ТК 19 (м. Львів). Також, В. Федоренко доповів про роботи, що ведуться по розробці Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо аналізу та інтерпретації цифрового доказу (розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO/IEC 27042:2016 (ISO/IEC 27042:2015, IDT). Роботу підкомітетів 5 та 6 ТК 192 визнано задовільною.

Роботу ТК 192 було успішно організовано та проведено на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз під головуванням директора цієї судово-експертної установи О. Рувіна.