Закордонна англомовна публікація працівників НДЦСН з питань інтелектуальної власності на тему: «Експертне дослідження торговельної марки, що зображує або імітує зображення державного прапора»

У вересні 2022 року в № 7 часопису Національного бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія «Вірменський журнал судової експертизи і криміналістики» опубліковано англомовну наукову статтю директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко та судового експерту Центру Т. Чабанець на тему: «Expert study of the State Flag image or imitation by trademark» («Експертне дослідження торговельної марки, що зображує або імітує зображення державного прапора»). Ця публікація підготовлена в межах апробації НДР Центру, присвяченої Методиці експертного дослідження торговельних марок.

Стаття присвячена дослідженню проблем теорії та практики експертних досліджень зображення чи імітації торговельною маркою державних прапорів, включаючи Державний Прапор України. Узагальнюються та аналізуються питання походження прапорів (знамен, стягів, корогв, штандартів, гонфалонів, транспарантів, вимпелів і ін.), їх класифікації, зв’язків із традиціями та правилами геральдики (кольори прапору та їх поєднання; звичайні та геральдичні фігури прапору тощо), а також інші питання вексилології («прапорознавства»). Визначаються особливості правового статусу державних прапорів і порядку їх використання.

Розкриваються особливості дослідження судовим експертом питання: «Чи є торговельна марка ХХХ зображенням чи імітацією державного прапора?» у межах спеціальності – «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговими марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». Обґрунтовується, що дослідження зображувальних позначень, – торговельних марок і державних гербів, – на наявність тотожності або схожості настільки, що їх можна сплутати, зазвичай визначають за двома критеріями: а) графічна (візуальна) схожість та б) смислова (семіотична та семантична).

Зроблено висновок, що зображення торговельною маркою державного прапору є його точним, «дзеркальним» відтворенням, тоді, як імітація – це довільне відтворення державного прапору чи його елементів, без неухильного дотримання смислових (семіотичних і семантичних), геометрично-просторових, колористичних і геральдичних (за їх наявності в прапорі) характеристик.

Бібліографія та текст публікації:

Fedorenko V.L., Chabanets T.M. Expert study of the State Flag image or imitation by trademark. 2022. Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики. № 7. рр. 96-109.

 

АНГЛОМОВНИЙ_ПЕР_СТАТТЯ_ФЕДОРЕНКО_ЧАБАНЕЦЬ_ВІРМЕНІЯ_ПРАПОР_ТМ_2022 tr (1)