Погоджено остаточну редакцію ДСТУ «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення понять», розроблену Підкомітетом № 5 ТК 192 «Судова експертиза»

11 липня 2022 р. ТК-19 «Науково-технічна термінологія» Технічного комітету науково-технічної термінології при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Міністерстві освіти і науки України погодив остаточну п’яту редакцію проєкту ДСТУ «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення понять». Проєкт цього стандарту був напрацьований Підкомітетом (ПК) № 5 ТК 192 «Судова експертиза», який працює на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (голова ПК № 5 – директор Центру проф. Владислав Федоренко, до складу підкомітету входять досвідчені судові експерти з питань інтелектуальної власності).

Метою розробки цього національного стандарту є уніфікація та приведення у відповідність до вимог інших національних стандартів (ДСТУ 3966:2099 Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять і ін.) і правил української мови основних термінів і визначень у сфері судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, які не унормовані в чинному законодавстві, але є найбільш поширеними і вживаними у судово-експертній практиці (літературне запозичення, оригінальність твору, похідний твір, службовий твір (винахід), творчий характер, модуль програмного забезпечення/засобу, об’єктний код, технічний результат, графічна ознака, оманливий знак, реінжинірінг etc). Погоджений проєкт ДСТУ «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення понять» також містить визначення терміну «об’єкт права інтелектуальної власності (ОПІВ)».

Запровадження цього національного стандарту сприятиме однаковому розумінню та застосуванню учасниками судових проваджень, а також суб’єктами адміністративних процедур, де використовуються результати судових експертиз і експертних досліджень об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), основних термінів і визначень цього виду судової експертизи (спец. 13.1.1-13.9). Відповідний ДСТУ також унеможливить тривалі, нерідко схоластичні дискусії учасників судового процесу щодо термінів і визначень, вжитих судовим експертом при дослідження ОПІВ. Відтак, це скоротить терміни судового розгляду відповідних категорій справ, оптимізує адміністративні процедури, де застосовуються висновки експертних досліджень з питань інтелектуальної власності (публічні закупівлі та ін).

З текстом проєкту ДСТУ «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення понять» можна ознайомитись у Додатку 2 нещодавно презентованого Центром науково-методичного видання:

Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-метод. вид.; В.Л. Федоренко (кер.), О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка, вид. 2-ге, розшир. і доп. / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. С. 168-178.

На разі технічним секретаріатом ПК № 5 ТК 192 (керівник – судовий експерт Центру Т. Юзишина) здійснюються заходи щодо реєстрації вище згаданого національного стандарту. Після набуття чинності ДСТУ «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення понять» передбачено його презентацію широкому колу зацікавлених суб’єктів – судовим експертам з інтелектуальної власності, суддям, адвокатам, патентним повіреним, ученим-експертологам, представникам громадськості та ЗМІ.