Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Провідний науковий співробітник сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій.

Доктор економічних наук, професор.

Наукові публікації:

  • Бутнік-Сіверський О. Б. Комерціалізація інтелектуальної власності, створеної державними підприємствами закладів вищої освіти та науки в процесі покращення інноваційно-правового середовища //  «Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності»: збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18 травня 2018 р.) НДІ інтелектуальної власності  НАПрН України. Київ: ФОП Кравченко Я.О., 2018. С. 9-55.
  • Бутнік-Сіверський О.Б. Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки  (ч.1)/ Теорія і практика інтелектуальної власності, № 4 (114 ). 2020. С. 77 – 92.
  • Федоренко В.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Тимощик Л.П. Визначення матеріальної шкоди при порушенні авторського права та суміжних прав в Україні з позиції економічно-правової природи кримінальної відповідальності: проблеми теорії та практики»Конституція та конституційна держава: питання теорії та практики // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 4(10). С. 11-45.

Стаж наукової роботи з 1989 року.