Чернеженко Олена

Старший науковий співробітник сектору технічної творчості лабораторії права промислової власності.

Доктор юридичних наук.

Наукові публікації :

  • Чернеженко О.М.  Конституційне    регулювання     місцевого    самов-рядування  в  державах-учасницях  Європейського  Союзу:  монографія.  Київ, 2020. 316 с.;
  • Федоренко В.Л.,  Чернеженко О.М., Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні:  монографія; за ред. В.Л. Федоренка. Київ: «Ліра», 2017. 288 с.;      
  • Федоренко В.Л.,  Чернеженко О.М.,  Голікова О.В.  Наукові  твори як об’єкти судової експертизи з питань інтелектуальної власності: генеза, поняття та кваліфікуючі ознаки: Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2019. №4 (6). Київ: Ліра-К, 2019. С. 11–24.

Стаж наукової роботи з 2019 року.