Гайдай Олександр

Старший науковий співробітник сектору технічної творчості лабораторії права промислової власності.

Без наукового ступеню та вченого звання.

Наукові публікації: 

  • Гайдай О.Д., Коваленко В.В., Федоренко В.Л.,  Передісторія становлення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в контексті генезису судово-експертної діяльності в Україні (від Київського князівства до Першої Світової війни) (оглядова стаття). Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук.пр. Вип. 22. Харків: Право, 2020. С. 151-170. 

Стаж наукової роботи з 2020 року.