Германюк Ірина

Науковий співробітник сектору економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності лабораторії економічних досліджень.

Без наукового ступеню та вченого звання.

Наукові публікації:

  • Германюк І. В. «Економічна експертиза у сфері інтелектуальної власності щодо виплати роялті в аспекті податкових спорів» // Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ). Київ: Вид-во «Ліра-К», 2018. С. 153-156.
  • Германюк І.В. Актуальність судово-економічної експертизи з питань нецільового використання бюджетних коштів/ Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер.IV Міжнар. наук.-практ. конф. 24 грудня 2020 р. м. Київ, Видавництво Ліра, 2020. ̶ 186 с.
  • Віхляєв О.К., Германюк І.В. Базові економіко-правові аспекти розрахунку патентних збитків. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління». 2020. № 3 (9). С. 108-124.

Стаж наукової роботи з 2018 року.