Коваленко Валентин

Провідний науковий співробітник сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій.

Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Наукові публікації:

  • Федоренко В.Л., Коваленко В.В. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності як важлива функція Української держави: генезис і перспективи розвитку. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 2(8). С. 11-28.
  • Федоренко В.Л., Коваленко В.В., Гайдай О.Д. Передісторія становлення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в контексті генезису судово-експертної діяльності в Україні (від Київського князівства до Першої Світової війни) (оглядова стаття). Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук.пр./редкол.:О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько та ін Харків: Право, 2020. Вип. 22. С. 151-170. 

Стаж наукової роботи з 2006 року.