Віхляєв Олексій

Науковий співробітник сектору економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності лабораторії економічних досліджень

Без наукового ступеню та вченого звання.

Наукові публікації:

  • Віхляєв О.К.  «Матеріальна шкода завдана автору (правовласнику) внаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності» // Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка / Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Вид-во «Ліра-К», 2018. С. 150-153.;
  • Віхляєв О.К. «Актуальні проблеми банкрутства в аспекті економічної експертизи» // Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. III Міжнар. науково-практ. конф. м. Київ 12 грудня 2019 р. Київ: Вид-во «Ліра-К», 2019. С. 187 – 190.;
  • Віхляєв О.К. Судово-економічна експертиза та цифровий документообіг/ Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер.IV Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 24 грудня 2020 р. Київ: Видавництво Ліра, 2020. ̶ 186 с.  

Стаж наукової роботи з 2018 року.