Жукова Ірина

Старший науковий співробітник сектору технічної творчості лабораторії права промислової власності.

Кандидат наук з державного управління, доцент.

Наукові публікації:

  • ндрієнко М.В. Жукова І.В. Каршиєва О.І. Особливості формування об’єктно-предметної сфери державного управління медіацією в Україні. Науковий вісник: державне управління. 2020. № 2(4). 2020. С. 21-31. 
  • Zhukovа I. Modern ways for the formation of state-public communication and formation principles of its structure: Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: 2020 рік: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтенет-конф., 11 березня 2020 р. Херсон: ХДАУ, 2020. C.67-69.
  • Zhukovа I. V. Theoretical identification of concept of communication. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: 2020 рік: матеріали міжнарод. наук.-практ. інтенет-конф., 16-17 квітня 2020 року. Херсон: ХДАУ, 2020. C.67-69.
  • –   Zhukova I.V., Romanenko E. Peculiarities of cooperation of the European Union in the framework of partnership civil society development programs. Public management. 2020. № 2 (22). March 2020. P. 191-201.

Стаж наукової роботи з 2013 року.