У польському часописі «Права людини» опубліковано наукову статтю директора НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проф. В.Л. Федоренка «Плагіат як одна з найбільших загроз для права інтелектуальної власності: теоретико-методологічні аспекти»

У грудні 2020 року в польському спеціальному щорічному виданні «Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka [HZN PCz]» (м. Катовіце, Республіка Польща)» опубліковано англомовну статтю директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко (у співавторстві) на тему «Плагіат як одна з найбільших загроз для права інтелектуальної власності: теоретико-методологічні аспекти».  
У цій статті, зокрема, аналізується феноменологія плагіату, як неправомірних запозичень у творах з творів або частин (фрагментів) творів інших авторів, які містять ознаки плагіату як однією з форм порушення авторського права та суміжних прав. Підкреслюється, що ця проблематика набула серйозного значення в XXI ст. насамперед щодо запозичень у наукових творах – дисертаціях, наукових статтях, монографіях, звітах НДР та ін. Аналізуються основні види і форми плагіату, поширені в наукових творах. Розмежовується плагіат як форма порушення авторського права (приватно-правовий аспект) і плагіат, як вияв порушення академічної доброчесності та наукової етики (етичний аспект).
Досліджується призначення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, а саме – об’єктів авторського права, у механізмі судового захисту конституційного права на об’єкти інтелектуальної власності.
Довідково:
Директор Центру проф. В.Л. Федоренко більше п’яти років є членом Наукової ради одного з найбільш відомих у Польщі спеціалізованих правозахисних щорічників «Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka [HZN PCz]» (м. Катовіце, Республіка Польща)» від України.