Вийшов друком № 5(17) журналу НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності та наукових партнерів Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»

02 листопада 2021 р. вийшов друком черговий № 5(17) випуск електронного наукового видання Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) та наукових партнерів Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління».

Цей випуск фахового електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління» припав на відзначення двох важливого професійного свята – Дня юриста.

«Право має своїм завданням встановити порядок у суспільстві, надати людям можливість спільними зусиллями досягати усіх розумних цілей у житті», писав понад півтора століття тому професор, а з часом і ректор Університету Св. Володимира Микола Ренненкампф.

Очевидно, що в політико-правових реаліях сьогодення для досягнення цілей подальшої розбудови України і розвитку громадянського суспільства надзвичайної ваги набувають питання конституційної реформи. Відповідна проблематика комплексно висвітлюються в статті Голови Верховної Ради України проф. Р. Стефанчука, вміщеній у цьому числі журналу.

Стефанчук Р., Янчук О.

«Інституціоналізація конституційних функцій Верховної Ради України як передумова перезаснування Основного Закону України».

Як пише у вступному слові до цього числа часопису директор Центру В. Федоренко, що «важливе призначення в реалізації цієї місії належить суддям і судовим експертам. Останні, завдяки своїм спеціальним знанням і навичкам, а також титанічній праці, наполегливості та принциповості, сприяють утвердженню верховенства права, захисту основоположних прав і свобод людини і законних інтересів юридичних осіб, а також забезпечують здійснення правосуддя в Україні. У силу цього, серцевиною цього випуску журналу стали статті українських правознавців і експертів, присвячені питанням правосуддя, судочинства і статусу суддів; судової експертизи і криміналістики; судової експертизи з питань інтелектуальної власності».

Так у цьому випуску журналу опубліковані наступні статті праціників Центру:

Федоренко В., Скрипнюк О., Фоя О., Чабанець Т.

«Питання ідентифікації позначень, що використовуються для індивідуалізації товарів, послуг та учасників цивільного обороту, та які є об’єктами порівняння при проведенні експертного дослідження торговельних марок»;

Заікіна Т., Кривоножко Г.

«Значення даних опитувальних аркушів під час виконання експертних досліджень та проведення розрахунків трудомісткості створення програмних продуктів на основі моделі COCOMO II»;

Томачинський С., Ковальова Н., Адлер О.

«Штучний інтелект, як винахідник: стан, проблеми, перспективи розвитку»;

Архіпов В., Артюх Т., Ягелюк С.

«Електроенергія як специфічний товар у судовій товарознавчій експертизі».

У № 5(17) випуску електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» також розміщено цікаві та змістовні публікації, присвячені проблемам теорії та практики публічного управління, які репрезентують конструктивні управлінські та правові підходи до розв’язання проблем державотворення та публічного управління.

 

«Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» 5(17)