10 травня 2024 року відбулося засідання секції судової економічної експертизи науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, на базі Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз у режимі відеоконференції. Від Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України у роботі секції взяли учать Тимощик Л. П. – учений секретар Центру та Кузнєцов В. І. – судовий експерт лабораторії економічних видів дослідження.

На засіданні Секції були розглянуті та прийняті рішення щодо таких питань:

1. Обговорення звітів по НДР, що завершені у 2023 році.

2. Розгляд стану виконання НДР, які виконуються відповідно до тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2024 рік. 3. Розгляд пояснювальних записок до тем НДР, що плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2025 рік.

4. Розгляд спірних питань експертної практики та обговорення актуальних проблем судової економічної експертизи.

5. Різне.

5.1. Питання щодо приведення видів судових експертиз, встановлених центральними органами виконавчої влади України, в яких функціонують державні спеціалізовані установи, до єдиного переліку.

5.2. Виключення Методик судової економічної експертизи, що втратили свою актуальність, з Реєстру методик проведення судових експертиз.