Пожежно-технічна експертиза

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:
визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;
визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам.

Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
Яка причина виникнення пожежі?
Чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
Який час тривала пожежа?
Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
Чи можливе загорання даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
Чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
Яка температура самоспалахування даної речовини (матеріалу)?
Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?
Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження тощо)?
Що було первинним: пожежа чи вибух?
З якої причини не спрацював автоматичний протипожежний пристрій?
Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?
Яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?
Який механізм виникнення пожежі?
Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?
Якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?