Експертиза телекомунікаційних систем

10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

Об’єктами судової експертизи та досліджень пов’язаних з телекомунікаційними системами (обладненням) та засобами можуть бути:

 • Інтернет IP-вузли;
 • доменні імена, веб-сторінки, адресація в мережі Інтернет;
 • передавачі радіосигналів;
 • приймачі радіосигналів;
 • вузли комутації;.
 • первинні мережі зв’язку;
 • наземні станції супутникового зв’язку.

Судові експертизи у сфері телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів призначають при вирішенні питання про:

 • втручання в роботу мереж операторів зв’язку;
 • заміни, спотворення, витоку, втрати трафіку та спотворення процесу його обробки;
 • порушення встановленого порядку маршрутизації трафіку;
 • особливості використання доменних імен в мережі Інтернет.

При призначенні експертиз або замовленні досліджень телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів необхідно надати наступні матеріали:

 1. Належні матеріали, в яких містяться відомості умови співробітництва (договір, угода).
 2. Належні матеріали, в яких містяться відомості про процес.
 3. Інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Основними завданнями експертизи телекомунікаційних систем та засобів є:

 • визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та засобів;
 • встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації в телекомунікаційних системах;
 • встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій;
 • визначення якості надання телекомунікаційних послуг на рівні їх споживання;
 • встановлення конфігурації та робочого стану телекомунікаційних систем та засобів;
 • встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій телекомунікаційних систем та засобів;
 • дослідження алгоритмів обробки інформації та її захисту у сфері телекомунікацій.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?
 • Чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)?
 • Які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?
 • Чи змінювались користувачем телекомунікаційної мережі налаштування окремих пристроїв, у який час, які їх значення?
 • Який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об’єкт (телекомунікаційна система, засіб)?
 • За допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до телекомунікаційної мережі?
 • Яка топологія апаратних засобів, об’єднаних у телекомунікаційну систему?
 • Чи відповідає функціонування телекомунікаційного засобу (системи) технічній документації?
 • Які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб (система)?
 • Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?
 • Чи мало місце використання ресурсів та інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
 • Чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
 • Чи є ознаки втручання в роботу телекомунікаційної системи?
 • Чи могли апаратні засоби об’єднуватись у телекомунікаційну мережу та за якими ознаками?
 • Які шляхи маршрутизації даних у телекомунікаційній системі?
 • Чи можливо використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для вказаних цілей?