Електротехнічна експертиза

Об’єктами електротехнічної експертизи є електрообладнання, електроприлади, їх частини, фрагменти електропроводів і кабелів, улаштування електрозахисту, електрокомутаційне влаштування, електричні схеми тощо.

До основних завдань електротехнічної експертизи належать: встановлення причин виникнення аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та електробезпеку людини, аналіз роботи електроустановок та їх відповідність нормативним вимогам.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи відповідає виконання електрообладнання даному середовищу?
Визначити технічні характеристики електрообладнання, що надане на дослідження?
Чи були електроустановка, електроприлад чи електромережа у справному стані? Якщо ні, то які причини несправності?
Чи виникли несправності внаслідок заводських дефектів, чи до несправностей призвела експлуатація з порушенням вимог заводу-виробника?
Чи суперечив стан електропроводки об’єкта нормативним вимогам?
Чи відповідає перетин жил електропроводів струмовому навантаженню та потужності об’єктів споживача?
Чи відповідають характеристики влаштувань електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача тощо) нормативним вимогам?
Чи мають улаштування електрозахисту зміни та переробки конструкції? Якщо так, то як це позначилось на їх характеристиках?
У якому стані були на об’єкті пристрої заземлення та захисту від блискавки? Чи відповідали вони нормативним вимогам?
Чи мають струмопровідні частини електрообладнання ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмоперевантаження, короткого замикання тощо)?
Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні споживача?
Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електроустановки?
Чи спрацювало улаштування електрозахисту при аварійному режимі електроустановки? Якщо ні, то чим це викликано?
Чи відповідають електромережа та підключення електролічильника споживача нормативним вимогам?
Чи дозволяла схема підключення споживача користуватися електроенергією поза приладом обліку?
Які межі відхилення напруги в мережі споживача допускаються нормативними документами?
Чи відповідає електрообладнання з існуючими елементами електрозахисту нормативним документам?