Вибухово-технічна експертиза

Експертиза вибухових пристроїв

Основними завданнями експертизи вибухових пристроїв є:
визначення факту вибуху вибухового пристрою на місці події;
визначення виду вибуху;
визначення належності об’єкта до вибухових пристроїв (боєприпасів) та визначення класифікаційної категорії пристрою;
визначення потужності вибуху вибухового пристрою;
визначення (опис) конструкції пристрою та способу його виготовлення;
установлення здатності пристрою викликати вибух та можливості вибуху пристрою в конкретних умовах (струс, нагрівання тощо);
установлення наявності в обставинах справи даних, що стосуються особи, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій і привела його в дію.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи належить до вибухових пристроїв (боєприпасів) предмет, вилучений (указати – у кого або де)?
Чи придатний наданий предмет до використання за цільовим призначенням – до вибуху? Якщо не придатний, то з яких причин?
Які вражаючі фактори притаманні наданому пристрою?
Чи підірвано в даному місці вибуховий пристрій? Якщо так, то до якого виду пристроїв він належить (які особливості його конструкції, країна-виробник тощо)?
Чи є предмети, знайдені на місці події (в тілі потерпілого), частинами вибухового пристрою?
Якщо так, то до якого виду пристроїв вони належать?
Яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено вибуховий пристрій?
Який спосіб підриву був застосований у даному випадку?
Якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, снаряди тощо)?
Чи містять надані експертові матеріали дані, що вказують на характерні риси особистості виготовлювача вибухового пристрою (професійні навички, ступінь обізнаності з технологією виготовлення і використання вибухових пристроїв тощо)?
Чи однакова конструкція саморобного вибухового пристрою, частини якого знайдені на місці події, та макета, виготовленого особою (прізвище, ім’я, по батькові)?

 

Експертиза дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

Об’єктами експертизи з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів є технологічне обладнання та устаткування, технологічні процеси, відображені в технологічній документації, технічна та службова документація, матеріали перевірок та інші документи, які стосуються досліджуваної події.

Основними завданнями експертизи з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів є:
установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яку він виконує;
визначення відповідності фактичних умов здійснення технологічного процесу на підприємстві нормативним вимогам;
установлення причин та наслідків техногенного вибуху;
установлення механізму техногенного вибуху;
установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують технологічний процес;
установлення з технічної точки зору причинно-наслідкового зв’язку між діями (бездіяльністю) певних осіб та настанням техногенного вибуху.

Перед експертизою з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів можуть ставитись й інші завдання, пов’язані з провадженням у справі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі техногенної безпеки.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи відповідає кваліфікація суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яку він виконує?
Чи відповідав стан технологічного обладнання та устаткування встановленим нормативно-технічним вимогам?
Чи було оснащено технологічне обладнання та устаткування засобами контролю параметрів, управління й протиаварійного захисту, якщо так, то якими?
Чи були передбачені заходи щодо зниження вибухонебезпеки технологічної системи та технологічних блоків, що входили до неї?
Чи відповідали організація та виконання робіт (навести яких) вимогам технологічного процесу?
Чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту технологічного обладнання й устаткування вимогам нормативно-технічної документації?
Чи відповідав порядок проведення протиаварійних тренувань встановленим вимогам?
Які обставини спричинили виникнення техногенного вибуху та його наслідки?
Де розташовувався епіцентр техногенного вибуху?
Що було першопричиною виникнення техногенного вибуху?
Який механізм виникнення техногенного вибуху?
Невиконання яких вимог нормативних актів перебуває у причинно-наслідковому зв’язку з настанням події техногенного вибуху?
Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з настанням події техногенного вибуху?

Експерту слід надати протокол огляду місця техногенного вибуху з усіма додатками, протоколи відтворення обстановки й обставин події, а також речові докази.