Підготовка судових експертів

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ, ЯКІ НЕ Є ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності проводить підготовку фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння/підтвердження кваліфікації судового експерта, що здійснюється відповідно до  Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 04 березня 2015 р. № 249/26694.

Для присвоєння/підтвердження кваліфікації судового експерта фахівці повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, знати законодавство України про судову експертизу, пройти навчання/стажування у НДЦСЕ з питань ІВ з відповідної експертної спеціальності, за яку вносять плату, розмір якої визначається, виходячи з фактичних затрат на підготовку фахівця, та скласти іспит Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України (м. Київ).

Кваліфікація судового експерта присвоюється згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах.

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності проводить підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • 1.1    Дослідження почерку і підписів;1.2  Лінгвістичне дослідження мовлення;

  3.2   Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційної обстановки пострілу;

  5.4  Дослідження обставин та механізму техногенних вибухів;

  5.2  Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»

  13.1.1    Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші;

  13.1.2    Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних);

  13.3     Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями;

  13.4     Дослідження, пов’язані з промисловими зразками;

  13.6     Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;

  13.9   Економічні дослідження у сфері інтелектуальної  власності;

  10.1   Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод;

  10.6  Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів;

  10.7  Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками;

  10.8   Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

  10.9    Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів;

  10.17   Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів;

  10.18   Дослідження технічної експлуатації електроустаткування;

  11.1     Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;

  11.2    Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;

  11.3    Дослідження документів фінансово-кредитних операцій;

   

  12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання»

  12.2 – Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу;

  16.1 – Військові дослідження.

Фахівці, які мають намір пройти атестацію подають наступні документи:

 • заява;
 • копія диплому про відповідну вищу освіту з додатком до нього за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста (у разі наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра з додатком до них);
 • довідка про відсутність судимості
 • копія трудової книжки;
 • довідка про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності;
 • реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);
 • проекти (копії) трьох – п’яти висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;
 • рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);
 • дві фотокартки розміром 3х4.

У разі проходження підготовки з метою присвоєння кваліфікації судового експерта строк навчання фахівця визначається залежно від експертної спеціальності певного виду судової експертизи. Програма підготовки фахівців передбачає проведення лекційних та практичних занять, підготовку рефератів та проектів висновків для проведення їх рецензування.

Після успішного проходження Центральної експертно-кваліфікаційної комісії, фахівцю присвоюється кваліфікація судового експерта, інформація про нього включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів. Експерт одержує Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, яке дійсне протягом трьох років (кожні три роки експерт повинен підтверджувати свою кваліфікацію на ЦКК в результаті чого строк дії Свідоцтва продовжується на наступні три роки).

Програма підготовки фахівців