Оціночна діяльність

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності є суб’єктом оціночної діяльності (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31.08.2020 № 771/20) та здійснює професійну оціночну діяльність за такими напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:
напрям 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”:
  • спеціалізація 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них”;
  • спеціалізація 1.2 “Оцінка машин і обладнання”;
  • спеціалізація 1.3 “Оцінка колісних транспортних засобів”;
  • спеціалізація 1.4 “Оцінка літальних апаратів”;
  • спеціалізація 1.5 “Оцінка судноплавних засобів”;
  • спеціалізація 1.6 “Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність”;
  • спеціалізація 1.7 “Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність”;
напрям 2 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності”:
  • спеціалізація 2.1 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)”;
  • спеціалізація 2.2 “Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності”.