Почеркознавча експертиза

Предмет почеркознавчої експертизи складають фактичні дані, пов’язані з вирішенням судово-почеркознавчих завдань шляхом застосування відповідних методик і можуть мати доказове значення у кримінальних, цивільних та інших справах.

Об’єктом судової почеркознавчої експертизи є конкретна почеркова реалізація (рукопис), що безпосередньо виконана за допомогою пишучого приладу, а також виражена в ній система властивостей почерку.

Поширеними об’єктами судової почеркозначвчої експертизи є: підписи, тексти, короткі записи (буквені, буквено-цифрові, цифрові).

Судовою почеркознавчою експертизою вирішуються наступні завдання: ідентифікаційні, діагностичні та класифікаційні.

Ідентифікаційні завдання становлять основний обсяг при проведенні почеркознавчих досліджень. Їх вирішення передбачає встановлення таких фактів: наявності або відсутності тотожності конкретного виконавця рукописного тексту, запису або підпису; виконання однією й тією самою або різними особами декількох текстів (записів), окремих фрагментів тексту, тексту і короткого запису (зокрема, дописки), у деяких випадках, коли підпис має переважно буквену транскрипцію, – тексту (запису) і підпису.

Діагностичні завдання полягають у встановленні зовнішньої обстановки і умов письма (факт виконання тексту у незвичній позі, викривленим почерком, з наслідуванням чужому почерку або підпису), а також внутрішнього стану виконавця (втома, стан збудження або гальмування, психічне захворювання і ін.)

Класифікаційні завдання пов’язані із встановленням належності почерку виконавця до групи почерків, притаманних особам певної статі, віку або типу почерків відповідно до прийнятої наукової класифікації досконалості системи рухів.

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені на вирішення судової почеркознавчої експертизи наведений у «Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями):

– Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?

– Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?

– Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

– Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

– Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

Для проведення судової почеркознавчої експертизи рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів