Журнал “Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління”

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації у електронному науковому періодичному виданні«Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління»!

Метою видання є розвиток вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень. Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» засноване Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, спільно з Міжрегіональною академією управління та Всеукраїнською Асоціацією докторів з державного управління

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.

Рубрики видання по праву:               
1. Державотворення і правотворення.
2. Проблеми сучасного конституціоналізму.
3. Питання публічного права.
4. Питання приватного права.
5. Процесуальне законодавство.
6. Кримінологія.
7. Криміналістика і судова експертиза.
8. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності.
9. Міжнародне право.
Рубрики видання з державного управління:
1. Теорія та історія державного управління;
2. Функціонування і розвиток механізмів державного управління;
3. Концептуальні засади державної служби;
4. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
5. Державне управління в галузі освіти;
6. Сучасні технології управління в державі.
Видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція)Polish Scholarly Bibliography (Польща)Eurasian Scientific Journal IndexResearchBib.

 

Контакти редколегії:

Тел.: 044 221-12-45

e-mail: journal_expert@ukr.net