Комп’ютерно-технічна експертиза

Об’єктами судової експертизи та досліджень комп’ютерної техніки і програмних продуктів можуть бути:

 • Комп’ютерна техніка;
 • Програмні продукти;
 • Програмно-апаратні комплекси тощо.

При призначенні експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів  необхідно надати наступні матеріали:

 1. Комп’ютерна техніка та матеріальні носії інформації (жосткі диски тощо).
 2. Належні матеріали, в яких містяться відомості про процес.
 3. Інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Основними завданнями експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів  є:

 • установлення робочого стану комп’ютерно-технічних засобів;
 • установлення обставин, пов’язаних з використанням комп’ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення;
 • виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп’ютерних носіях;
 • установлення відповідності програмних продуктів певним версіям чи вимогам на його розробку

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Чи міститься на даному носії інформація стосовно (зазначити, яка інформація цікавить) і у якому вигляді?
 2. Чи містить носій досліджуваного комп’ютера інформацію про певні (зазначити, які саме) дії користувача?
 3. Чи піддавався досліджуваний накопичувач певним процедурам з метою знищення інформації?
 4. Чи могла бути створена зазначена інформація на цьому комп’ютері чи вона перенесена з іншого носія?
 5. Яким чином інформація (зазначити, яка саме) перенесена до досліджуваного комп’ютера (носія)?
 6. Яка технологія та хронологія створення електронного документа (зазначити електронний документ та певний зміст)?
 7. Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять інформацію стосовно… (зазначити зміст)?
 8. Чи містить накопичувач інформації досліджуваного комп’ютера певне (зазначити, яке саме – встановлене, не встановлене) програмне забезпечення?
 9. Які функціональні несправності мають дане комп’ютерне обладнання або його окремі складові та пристрої і як ці несправності впливають на роботу обладнання в цілому?
 10. Чи можливо виконання певних дій за допомогою даного програмного продукту?
 11. Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту?
 12. Чи реалізовані у даному програмному продукті (програмному коді) функції, передбачені технічним завданням на його розробку?