13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із авторським правом та суміжними правами можуть бути:

 • твори літератури, мистецтва, науки;
 • виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів.

Судові експертизи, пов’язані із авторським правом та суміжними правами призначають:

 • при вирішенні судом питання про порушення прав власника авторських прав;
 • при визнанні використання твору тощо.

При призначенні експертиз або замовлені досліджень, пов’язаних із об’єктами авторського правам та суміжних прав необхідно надати наступні матеріали:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (бажано).
 2. Примірник твору власника авторських прав, бажано з реквізитами за якими можливо визначити дату публікації тощо.
 3. Матеріали щодо яких є підозра в порушені прав власника авторських прав.
 4. Інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Спори про визнання права

 1. Чи є об’єкт дослідження «ААА» (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці відповідно до матеріалів справи?
 2. Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно)  ознаки об’єкта авторського права відповідно до матеріалів справи?
 3. Чи є твір «ААА» переробкою твору «ВВВ»? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?
 4. Чи є твір «ААА» перекладом твору «ВВВ»? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?

Спори про порушення прав

 1. Чи мало місце відтворення твору «ААА» (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору «ВВВ»?
 2. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору «ААА» у знаку для товарів і послуг «ВВВ»?
 3. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору «ААА» у комерційному (фірмовому) найменуванні «ВВВ»?
 4. Чи включено твір «ААА» як складову частину до збірника «ВВВ» (антології, енциклопедії тощо)?
 5. Чи є твір «ААА» переробкою твору «ВВВ»? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?
 6. Чи є твір «ААА» перекладом твору «ВВВ»? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?