13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Об’єктами судової експертизи та дослідження у сфері інтелектуальної власності, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних) можуть бути:

 • комп’ютерні програми як об’єкти авторського права (у об’єктному/вихідному кодах);
 • базами даних як об’єкти авторського права;
 • вихідні коди комп’ютерних програм;
 • інформація, що містить ознаки комп’ютерної програми (бази даних).

Судові експертизи у сфері інтелектуальної призначають при вирішенні питання про:

 • порівняння форми і змісту комп’ютерної програми;
 • визнання комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності;
 • визнання бази даних як об’єкта інтелектуальної власності;
 • визначення внутрішньої та зовнішньої форми комп’ютерної програми;
 • визнання частини комп’ютерної програми як об’єкт авторського права;
 • оцінка працездатності комп’ютерної програми;
 • оцінка функціональності комп’ютерної програми;
 • порівняння комп’ютерних програм (баз даних);
 • визнання переробок комп’ютерних програм оригінальними творами.

При призначенні експертиз або замовленні досліджень у сфері інтелектуальної власності необхідно надати наступні матеріали:

 1. Належні матеріали, в яких містяться відомості умови співробітництва (договір, угода).
 2. Належні матеріали, в яких містяться відомості про процес.
 3. Інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Спори про визнання права

1. Чи містить комп’ютерна програма або її складові частини ознаки комп’ютерної програми, як об’єкта права інтелектуальної власності?
2. Чим обумовлюється та характеризується оригінальність комп’ютерної програми «ААА»?
3. Чим є комп’ютерна програма «ААА» оригінальною?
4. Чи є комп’ютерна програма «ААА» самостійним, оригінальним твором, відмінним від комп’ютерної програми «ВВВ»?
5. Чи є комп’ютерна програма «ААА» роботоздатною?
6. Чи відповідає комп’ютерна програма «ААА» технічному завданню чи технічному опису?

Спори про порушення прав

1. Чи мало місце відтворення комп’ютерної програми «ААА» у комп’ютерній програмі «ВВВ»?
2. Чи є вихідні тексти (вихідні коди) або їх частина комп’ютерної програми «ААА» переробкою вихідних текстів (вихідних кодів) комп’ютерної програми «ВВВ»?
3. Чи є комп’ютерна програма «ААА» самостійним, оригінальним твором, відмінним від комп’ютерної програми «ВВВ»?
4. Чи має ознаки неліцензійності використання комп’ютерної програми «ААА»?
5. Чи були внесені до комп’ютерної програми «ААА» зміни (модифікації, вчинення дій, пов’язаних з функціонуванням комп’ютерної програми відповідно до її призначення, запис і збереження в пам’яті комп’ютера, виправлення явних помилок тощо) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи N та коли?