13.2 Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із суміжними правами можуть бути:

  • фонограми, відеограми;
  • передачі (програми) організацій мовлення тощо.

Судові експертизи, пов’язані із суміжними правами призначають:

  • при вирішенні судом питання про порушення прав власника суміжних прав;
  • при визнанні використання фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення твору тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  • Чи має об’єкт, що досліджується, ознаки передачі (програми) організації мовлення? Якщо так, то які саме ознаки передачі (програми) організації мовлення притаманні об’єкту, що досліджується?
  • Чи мало місце повне або часткове використання програми (передачі) організації мовлення (назва) у процесі діяльності особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)?