13.3 Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із винаходами та корисними моделями можуть бути:

 • винахід;
 • корисна модель;
 • об’єкт господарської діяльності ( пристрій, речовина, тощо);
 • процес ( технологія виготовлення, тощо).

Судові експертизи, пов’язані із винаходами та корисними моделями призначають:

 • при вирішенні судом питання про порушення прав власника винаходу або корисної моделі;
 • при визнанні патенту на винахід або корисну модель недійсним у зв’язку із порушенням прав третіх осіб;
 • при визнанні патенту на винахід та корисну модель недійсним у зв’язку із невідповідністю їх умовам надання правової охорони тощо.

При призначенні експертиз або замовлені досліджень, пов’язаних із винаходами корисними моделями необхідно надати наступні матеріали:

 • завірену копію патенту на винахід (корисну модель);
 • об’єкт господарської діяльності;
 • належні матеріали, в яких містяться відомості про об’єкт господарської діяльності;
 • належні матеріали, в яких містяться відомості про процес;
 • інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Спори про визнання права

1. Чи відповідає винахід за патентом №000 умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?
2. Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом №000 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?
3. Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом №000 умові патентоздатності «промислова придатність» відповідно до матеріалів заявки?
4. Чи містить формула винаходу (корисної моделі) за патентом України №000 ознаки, яких не було у поданій заявці?
5. Чи є помилка у формулі винаходу (корисної моделі) за патентом України №000, що виправлена державним реєстром на прохання патентовласника, очевидною?
6. Чи є технічне рішення винаходу (корисної моделі) описом існуючих пристроїв або  процесів?
7. Чи відображена речовина «ААА», спосіб отримання хімічної речовини «ВВВ»,  зазначеної у формулі винаходу (корисної моделі), у описі до патенту України №000?

Спори про порушення прав

1. Чи використовується у продукті «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №000, або ознака еквівалентна їй?
2. Чи використовується у хімічній речовині «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №000, або ознака еквівалентна їй?
3. Чи використовується у процесі «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №000, або ознака еквівалентна їй?
4. Чи кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №000, відображена в документації «ААА», яка передана в рамках економічного (науково-технічного) співробітництва, ліцензійної угоди тощо?
5. Чи використовується ліцензіатом кожна ознака запатентованого винаходу (корисної моделі) за патентом України №000 за його (її) технічною сутністю умовам, що визначені ліцензійним договором?