13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із промисловими зразками можуть бути:

 • промислові зразки;
 • промислові вироби;
 • матеріали, які містять інформацію про виріб тощо.

Судові експертизи, пов’язані із промисловими зразками призначають:

 • при вирішенні судом питання про порушення прав власника промислового зразка;
 • при визнанні патенту на промисловий зразок недійсним у зв’язку із порушенням прав третіх осіб;
 • при визнанні патенту на промисловий зразок недійсним у зв’язку із невідповідністю заявленого об’єкту умовам надання правової охорони (наприклад – новизні) тощо.

При призначенні експертиз або замовлені досліджень, пов’язаних із промисловими зразками необхідно надати наступні матеріали:

 • завірену копію патенту на промисловий зразок;
 • виписку про патент на промисловий зразок з державного реєстру зареєстрованих знаків для товарів і послуг;
 • у випадку вирішення питання про порушення прав власника промислового зразка – об’єкт, в якому втілено промисловий зразок або його якісні зображення;
 • у випадку вирішення питання про визнання патенту на промисловий зразок недійсним на підставі невідповідності умові новизни – матеріали, які спростовують новизну промислового зразка із зазначенням дати їх виготовлення, публікації тощо;
 • інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Спори про визнання права

1. Чи відповідає промисловий зразок за патентом України №000 умові патентоздатності «новизна», відповідно до матеріалів справи?
2. Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №000 ознаки, яких не було у матеріалах заявки?
3. Чи містить зображення промислового зразка за патентом України №000 знак для товарів і послуг за свідоцтвом №222, який був раніше зареєстрований чи заявлений на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи?
4. Чи містить зображення промислового зразка за патентом України №000 фірмове найменування «ААА», що відоме в Україні і належить ТОВ «ААА», яке одержало право на нього до дати подання до Установи заявки на промисловий зразок?
5. Чи містить зображення промислового зразка за патентом України №000 кваліфіковане зазначення походження товарів «ААА»?
6. Чи містить зображення промислового зразка за патентом України №000 відомий в Україні твір «ААА» або його частини, що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?

Спори про порушення прав

1. Чи використано у виробі «ААА» сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №000?