13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із знаками для товарів і послуг можуть бути:

 • зареєстровані знаки для товарів і послуг;
 • позначення нанесені на товари;
 • позначення, які супроводжують надання послуг;
 • комерційні (фірмові найменування);
 • доменні імена тощо.

Судові експертизи, пов’язані із знаками для товарів і послуг призначають:

 • при вирішенні судом питання про порушення прав власника зареєстрованого знаку для товарів і послуг;
 • при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із порушенням прав третіх осіб;
 • при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із невідповідністю заявленого позначення умовам надання правової охорони тощо.

При призначенні експертиз або замовлені досліджень, пов’язаних із знаками для товарів і послуг необхідно надати наступні матеріали:

 • завірену копію свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • виписку про знак з державного реєстру зареєстрованих знаків для товарів і послуг;
 • у випадку вирішення питання про порушення прав власника знаку – примірники об’єктів, на яких розміщено позначення порушника;
 • інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

 

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із комерційними (фірмовими) найменуваннями можуть бути:

 • комерційні (фірмові найменування);
 • зареєстровані знаки для товарів і послуг;
 • позначення нанесені на товари;
 • позначення, які супроводжують надання послуг;
 • доменні імена тощо.

Судові експертизи, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями призначають:

 • при вирішенні судом питання про порушення прав власника комерційного (фірмового) найменування;
 • при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із порушенням прав третіх осіб;
 • при вирішенні судом питання про порушення прав власника зареєстрованого знаку для товарів і послуг тощо.

При призначенні експертиз або замовлені досліджень, пов’язаних із знаками для товарів і послуг необхідно надати наступні матеріали:

 • завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • завірену копію свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • виписку про знак з державного реєстру зареєстрованих знаків для товарів і послуг;
 • у випадку вирішення питання про порушення прав власника комерційного (фірмового) найменування – примірники об’єктів, на яких розміщено позначення порушника;
 • інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Спори про визнання права

1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 таким, що не мав розрізняльної здатності  на дату ХХ.ХХ.ХХХХ р?
2. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?
3. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв’язку з ними?
4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 оманливим?
5. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?

Спори про порушення прав

1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №111 настільки, що їх можна сплутати?
2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи (ААА), яка виробляє товар або надає послугу?
3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з фірмовим найменуванням «ВВВ» настільки, що їх можна сплутати?
4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з зазначенням походження товарів «ААА», настільки, що їх можна сплутати?
5. Чи є позначення «ААА» нанесене на (вказати куди) або застосоване у (вказати де) тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000?
6. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з позначенням «ААА», яке стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000?
7. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 промисловий зразок за патентом України №111?
8. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 відомий в Україні твір «ААА» або його частини, що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?
9. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 твір мистецтва «ААА» або його фрагменти?