Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України затвердила методику та методичні рекомендації, розроблені НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності

8 січня 2021 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В.Л. Федоренко взяв участь у роботі Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – Координаційна рада). Координаційна рада затвердила методику та включила до рекомендованої літератури для проведення експертиз і експертних досліджень методичні рекомендації, підготовлені центром у процесі виконання НДР.
Так, була затверджена наступна методика, розроблена Центром, що буде внесена до Реєстру методик проведення судових експертиз:
Методика визначення ринкової вартості об’єктів права інтелектуальної власності / Мін’юст, НДЦСЕ з питань інтелект. власн.; кер. Тимощик Л.П.; викон.: Голова І.Г., Голець І.В., Максимов С. Й., Поліщук І. Ю., Рак В. М., Сабадаш І. В. 0118U000374  Київ, 2020. 276 с. 
До Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.07.2010 № 1722/5 (далі – Перелік), Координаційною радою були рекомендовані наступні джерела, підготовлені Центром:
• Методичні рекомендації щодо застосування програмно-апаратних комплексів/спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення запозичень/ознак плагіату у літературних, художніх та наукових творах (методичні рекомендації): звіт (заключ.) / Мін’юст, НДЦСЕ з питань інтелект. власн.; кер. В.Л. Федоренко; викон.: Собін О.К., Кривоножко Г.Є., Голікова О.В., Скрипнюк О.В., Заікіна Т.В., Шутович В.В.,Зубач О.І., Андрощук Г.О. 0118U000372. Київ, 2019. 125 с.
• Методичні рекомендації щодо розрахунку трудомісткості на розробку комп’ютерних програм на стадії раннього проектування на основі конструктивної моделі витрат СОСОМО ІІ (методичні рекомендації): звіт (заключ.) / Мін’юст, НДЦСЕ з питань інтелект. власн.; кер. Собін О. К.; викон.: Кривоножко Г.Є., Зазімко С. А., Самелюк О. С. 0118U000373.  Київ, 2018. 125 с.

Координаційна рада також рекомендувала включити до Переліку матеріали щорічних «Крайнєвських читань» за 2017-2020 роки:
• Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності : Матер. наук.-практ. конф. (21 грудня 2017 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка ; Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 212 с.
• Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка / Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Вид-во «Ліра», 2018. 232 с.
• Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2019 р., м. Київ); за заг. ред. Акад. НАПрП України О. В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 232 с.
• Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (24 грудня 2020 р., м. Київ); за заг. ред. Акад. НАПрП України О. В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра, 2020. 186 с.