Між Центром та Державним підприємством «Дорожній науково-технічний центр» (ДП «ДОРЦЕНТР») Підписаний Меморандум про про співробітництво та взаємодію

Підписано Меморандум про співробітництво та взаємодію між Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, в особі в.о. директора Михайла Олександровича Можаєва, з однієї сторони, та Державним підприємством «Дорожній науково-технічний центр» (ДП «ДОРЦЕНТР»), в особі в.о. директора Шиндор  Майї  Володимирівни,

Зважаючи на важливість наукового і інформаційно-аналітичного співробітництва, бажаючи розвивати і розширювати кооперацію та зв’язки між собою, сторони уклали  Меморандум і домовилися про здійснення співробітництво з питань наукової, судово-експертної та інформаційно-аналітичної діяльності :

– організація, координація та проведення спільних наукових досліджень (робіт, проектів, технічних завдань тощо) в сфері науки, освіти, судово-експертної діяльності та інших галузях, що становлять взаємний інтерес Сторін;

– здійснення в межах компетенції дій щодо проведення спільних лабораторних випробувань дорожньо-будівельних матеріалів, експертних досліджень з ініціативи або за запитом однієї із Сторін.

– організація та участь у спільних заходах (наукових програмах, семінарах, симпозіумах, конференціях, нарадах, робочих зустрічах тощо) для обговорення питань, пов’язаних із реалізацією заходів у межах співробітництва;

– обмін науковими, інформаційними, довідковими та іншими виданнями і матеріалами, у тому числі електронними, які не містять інформації з обмеженим доступом (порядок такого обміну визначається Сторонами).

Також сторони домовились про проведення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на основі:

– проведення спільних семінарів, курсів з підвищення кваліфікації;

– взаємних стажувань спеціалістів.