На базі Київського університету права Національної академії наук України між НДЦСЕ у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності та Університетом підписаний Меморандум про співробітництво.

17 березня 2023 НДЦСЕ у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної
власності, в особі директора, Сергія ТЮЛЄНЄВА, і Київський університет
права Національної академії наук України, в особі ректора, Юрія
БОШИЦЬКОГО, підписали Меморандум про співробітництво і партнерство.
Укладення Меморандуму спрямоване на співпрацю сторін у галузях, які
становлять взаємний інтерес, насамперед в галузі права інтелектуальної
власності. Підписання сприятиме правовому забезпеченню експертної
діяльності з метою позитивного впливу таких партнерських відносин на
статутну діяльність кожної із сторін. Також відповідно до Меморандуму
здійснюватиметься забезпечення розвиту безпосередніх зв’язків і співпраці між
Університетом та Центром; створюватиметься й забезпечуватиметься
реалізація спільних наукових програм і проєктів у галузі права інтелектуальної
власності та експертної діяльності; здійснюватиметься підготовка спільної
видавничої продукції (книги, брошури, буклети, статті, тези тощо) у галузі
права інтелектуальної власності.