На базі НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно проведено осіннє засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР

28 жовтня 2022 р., на виконання Графіку засідання осінніх секцій науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи Міністерства юстиції України у 2022 році, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) організував і провів осіннє засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР Міністерства юстиції України (далі – Секція) під головуванням проф. В. Федоренка.

На розгляд Секції були винесені наступні питання порядку денного:

  1. Розгляд технічних завдань до тем НДР, що плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Мін’юсту на 2023 рік.
  2. Обговорення стану виконання наукової та методичної роботи НДІСЕ з судово-економічних досліджень.
  3. Обговорення результатів рецензування висновків судово-економічних експертиз.
  4. Розгляд результатів апробації та впровадження НДР відповідно до планів апробації та впровадження Мін’юсту на 2022 рік.
  5. Розробка та обговорення плану роботи секції на 2023 рік.
  6. Різне.

В питанні «Різне» передбачено обговорення наступних питань.

6.1. Надання пропозицій до орієнтовного переліку питань, які містяться у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5) на предмет виявлення питань, які виходять за межі спеціальних знань, питань права і надання оцінки законності проведення відповідних процедур, відповідно до листа Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України № 69084/6.2/27-22 від 16.08.2022.

6.2. Про внесення змін до Орієнтовного переліку питань, у межах яких перевіряються знання за експертними спеціальностями 13.1.1-13.9, стосовно питань правового характеру.

6.3. Надання пропозицій щодо перегляду програм підготовки та підтвердження кваліфікації судового експерта, а саме скорочення обсягу програм підготовки  на 1/3 від обсягу попередньої програми відповідно до листа Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України № 85965/6.4/27-22 від 21.09.2022.

6.4. Про внесення змін до орієнтовного переліку питань, які містяться у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5) за експертною спеціальністю 13.9:

«Яка ринкова ставка ліцензійного платежу (роялті, авторської винагороди, паушального платежу) в процентному виразі від (зазначити базу роялті: обсягу виробництва, або обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності, або прибутку тощо) станом на (зазначити дату) (з урахуванням наданої експерту інформації щодо ставок роялті щодо аналогічних об’єктів)?

Чи підтверджується документально розрахунок ставки роялті в процентному виразі, визначений в (зазначається документ, на підставі якого були відображені в бухгалтерському обліку відповідні господарські операції, або акт перевірки контролюючого органу,   або у позовних вимогах)?

Чи підтверджується документально розмір необґрунтованого завищення ліцензійного платежу (роялті, авторської винагороди, паушального платежу) (найменування організації) у сумі (зазначається сума) за період (зазначається період), визначений в акті перевірки контролюючого органу або у позовних вимогах? Якщо так,- у якій сумі?».

У роботі Секції прийняли активну участь запрошені представники Міністерства юстиції України (Т. Баклан, Т. Головатенко), Центру (О. Голікова та Т. Чабанець) та Київського НДІСЕ (Н. Нестор).

Робота Секції, з врахуванням запровадження в Україні режиму воєнного стану, була проведена в дистанційному режимі, з використанням онлайн платформи для проведення відео-конференцій Zoom. Технічне забезпечення заходу здійснено завідувачем сектору авторського права та інформаційних технологій лабораторії авторського права та ІТ Центру О. Голіковою.