Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України проводить Міжнародний науково-методичний семінар на тему: Якою має бути Методика експертного дослідження промислових зразків в Україні під час реформування правового захисту об’єктів інтелектуальної власності?

30 червня 2022 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проводиться Міжнародний науково-методичний семінар на тему: Якою має бути Методика експертного дослідження промислових зразків в Україні під час реформування правового захисту об’єктів інтелектуальної власності?

Метою науково-практичного семінару є формування, за участі зацікавлених сторін, ключових теоретико-методологічних і практично-прикладних положень Методики дослідження промислових зразків, в контексті новацій, внесених до Закону України «Про правову охорону на промислові зразки» та інших нормативно-правових актів у процесі реформування правової охорони об’єктів інтелектуальної власності. 

На розгляд учасників семінару виносяться наступні питання:

 1. Новели Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та інші нормативно-правові акти та методичні основи експертного дослідження промислових зразків: як це працює сьогодні?

2. Визначення обсягу правової охорони зареєстрованого промислового зразка в процесі експертного дослідження.

3. Визначення новизни та індивідуального характеру промислового зразка в процесі експертного дослідження.

4. Особливості експертного дослідження незареєстрованого промислового зразка.

5. Якою має бути Методика експертного дослідження промислових зразків в умовах реформування у сфері інтелектуальної власності?

 Модератор: ФЕДОРЕНКО Владислав, директор Центру, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт.

Час проведення: 30 червня 2022 року 12:00 – 13:30