НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності отримав від Міністерства юстиції України істотне фінансування для придбання сучасного криміналістичного обладнання

13 грудня 2021 р. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту (далі – Центр) уперше за 17 років свого існування отримав від Міністерства юстиції України рекордне фінансування для придбання сучасного криміналістичного обладнання для проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності (спец. 13.1.2), комп’ютерно-технічних (спец. 10.9) і телекомунікаційних (спец. 10.7) судових експертиз. Придбання цього обладнання суттєво зміцнить потенціал лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру та зримо розширить технічні можливості розвитку судово-експертної діяльності Центру в цілому. 

У межах фінансування придбання криміналістичного спецобладнання, здійсненого за ініціативи керівництва Міністерства юстиції України, Центром були своєчасно проведені тендерні процедури та за їх результатами укладені договори на постачання спеціалізованого криміналістичного обладнання (програмно-апаратних комплексів) – автоматизованих робочих місць експертів із спеціальним програмним забезпеченням (АРМ СПЗ) на загальну суму близько 1,5 млн. грн.

Використання Центром таких АРМ СПЗ дозволить суттєво зменшити терміни проведення судових експертиз та експертних досліджень за рахунок оптимізації часових витрат на проведення експертних експериментів та інструментальних досліджень та збільшити кількість виконуваних судових експертиз у межах експертних спеціальностей 13.1.2 – «Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)», 10.9 -«Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів» і 10.17 – «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів».

Наявність у складі АРМ сучасної, потужної робочої станції із великим обсягом сховища даних дозволить обробляти у режимі реального часу значні обсяги інформації різнотипної інформації.

Наявність у складі обладнання захищеного мобільного АРМ дозволить експертам Центру здійснювати експертні дії на виїзді, поза межами службового приміщення.

Зміцнення Міністерством юстиції України матеріально-технічної бази Центру в переддень 17-річчя з дня його заснування дозволяє впевнено дивитись у майбутнє, розвивати судово-експертну діяльність та посилювати професіоналізм корпусу судових експертів установи.