НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності провів Онлайн-презентацію 2-го видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні»

07 липня 2022 р. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) успішно провів Онлайн-презентацію 2-го видання науково-методичного посібника «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні» (далі – Онлайн-презентація), підготовленого працівниками Центру, за міжнародної участі. У заході прийняли участь керівники і представники Міністерства юстиції України, НДУСЕ Мін’юсту, ДНДЕКЦ МВС України, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Інституту права та післядипломної освіти Мін’юсту, Національної академії СБ України, Національної асоціації патентних повірених, а також зарубіжні гості з Вірменії та Польщі. Спеціальним гостем заходу став В. Зарицький – керівник Видавництва «Ліра», що опублікувало презентований посібник.

У Онлайн-презентації з доповідями виступили автори науково-методичного видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні»: директор Центру та співавтор і редактор видання проф. В. Федоренко, учений секретар Центру к.е.н. Л. Тимощик, а також інші судові експерти і наукові працівники Центру: О. Голікова, В. Дідоборщ, Т. Чабанець, О. Гайдай, Т. Юзишина, а також завідувач навчально-методичного кабінету навчальних курсів Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, провідний науковий співробітник відділення–Бюро в м. Києві Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, канд. сільськогосп. наук, ст. наук. співробітник, судовий експерт Н. Кісіль.

Під час обговорення науково-методичного видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні» до учасників заходу звернувся заступника директора Бюро судових експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія П. Восканян, який відзначив, що співробітництво, що розпочалося декілька років тому зі створення відкритого Українсько-Вірменського методичного кабінету судової експертизи з питань інтелектуальної власності, має нині гарні наслідки у наших державах, сприяє розвитку охороні прав на об’єкти інтелектуальної власності. Приємно вражає така сумлінність і працелюбство працівників Центру, які підготували таке чудове науково-методичне видання, яке, як і попереднє, буде «зачитуватися до дірок» усіма, хто пране здобути кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності.

Директор ДніпроНДІСЕ, доктор економ. наук., професор О. Коваленко поздоровила Центр з виходом у світ такого витребуваного навчально-методичного видання та із вдалістю самого формату Онлайн-презентації, що заслуговує на визнання та використання іншими НДУСЕ при представленні подібних науково-методичних розробок. 2-е видання «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні», безперечно, буде цікаве ДніпроНДІСЕ, оскільки на сьогодні працівники установи проходять стажування для отримання кваліфікації судових експертів з питань інтелектуальної власності.

Голова Національної асоціації патентних повірених, кандидат юридичних наук, приватний судовий експерт з питань інтелектуальної власності К. Сопова відзначила своєчасність і важливість для розвитку судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності представленого посібника та привітала транспарентний формат його презентації, що дозволяє почути від авторів їх бачення особливостей проведення різних видів експертних досліджень за спец. 13.1.1-13.9. Очевидно, що це видання буде цікаве не лише судовим експертам, а й адвокатам та патентним повіреним. У наступних виданнях К. Сопова запропонувала співпрацю з метою створення підрозділу, присвяченого діяльності патентних повірених, яка передує призначенню (замовленню) судової експертизи щодо порушення прав на об’єкти промислової власності. Директор Центру В. Федоренко підтримав необхідність співпраці з Національною асоціацією патентних повірених і патентними повіреними загалом.

У подальших дискусіях семінару взяли участь судові експерти НДУСЕ Мін’юсту, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України О. Дорошенко, завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту НА СБ України. доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Л. Стрельбицька, доктор наук правничих (DrHb), завідувач кафедри кримінального права, кримінології та криміналістики Університету Яна Кохановського в Кельцах, екс-директор Інституту судових експертиз ім. проф. Я. Зегна в Кракові (Республіка Польща) Л. Вєчорек, а також А. Шевчeк, магістр Докторської школи Університету Яна Кохановського в м. Кельце (Республіка Польща).

Підводячи підсумки, директор Центру В. Федоренко згадав післямову «Слово до ласкавого чительника» в першій вітчизняній друкованій книзі І. Федорова «Апостол» (1574 р.), в які друкар, з поміж іншого, просив читачів не сваритись на можливі недоліки видання. Автори і видавці посібника «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні» дуже старалися, хоча ніхто не може уникнути недоліків у книзі. Для їх виправлення, висловив переконання директор Центру, будуть наступні видання цієї важливої для Центру книги.