НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проводить міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Літературні і художні твори як об’єкти судової експертизи у сфері інтелектуальної власності»

29 грудня 2020 року Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з Національним бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія, у режимі інтернет-стримінгу Skype, проводиться міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Літературні і художні твори як об’єкти судової експертизи у сфері інтелектуальної власності».
Метою даного семінару є обмін теоретичними знаннями, методичними підходами і досвідом експертного дослідження об’єктів авторського права (художніх, літературних творів, у тому числі творів наукового характеру), у рамках діяльності Відкритого українсько-вірменського методичного кабінету судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, створеного в 2019 році на підставі договору про співпрацю між цими двома установами судової експертизи.
На розгляд учасників міжнародного науково-практичного семінару винесені наступні доповіді-презентації:
• ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий експерт. «Методичні основи експертного дослідження наукових творів як об’єктів авторського права» .
• ОВАНЕСЯН Рубен Андрійович, радник директора Національного бюро експертиз Республіки Вірменія, доктор медичних наук, професор. «Плагіат  в медичній науці Вірменії».
• ГОЛІКОВА Олена Валеріївна, завідувач сектора авторського права і суміжних прав лабораторії авторського права і інформаційних технологій Науково-дослідного центру судової експертизи з питаннях інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. «Особливості використання спеціального програмного забезпечення для виявлення фактів використання в літературних творах при проведенні експертиз і експертних досліджень».
• АРУТЮНЯН Ганна Ашотовна, МОВСИСЙАН Шушаник Ашотовна, експерти відділу товарознавчих експертиз Національного бюро експертиз Республіки Вірменія. «Деякі особливості проведення експертних досліджень об’єктів інтелектуальної власності в РВ»