НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проводить почеркознавчі експертизи і дослідження реквізитів документів

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проводить експертизи і експертні дослідження за спеціальностям:
– 1.1 «Дослідження почерку і підписів»;
– 2.1 «Дослідження реквізитів документів».
Відповідні експертизи та експертні дослідження проводить кваліфікований судовий експерт Центру з досвідом експертної роботи за спец. 1.1 і 2.1 понад 20 років. Великий досвід експертної роботи у галузі судового почеркознавства та ТЕД забезпечує високу якість експертиз та експертних досліджень, а також розумні терміни їх виконання.

І. Об’єктами почеркознавчої експертизи є: підпис та/або почерк (у вигляді рукописних записів, як буквених так і цифрових).
Для почеркознавчої експертизи або експертного дослідження надаються виключно оригінали документів.

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені на вирішення судової почеркознавчої експертизи, наведений у «Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (далі – Інструкція):

 • Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?
 • Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
 • Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
 • Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
 • Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

При підготовці порівняльних матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи дуже важливо підібрати зразки почерку та підписів таким чином, щоб у них були із достатньою повнотою відображені ознаки, властиві почерку та підпису особи, яка їх виконала. Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів проваджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред’явити їх особі, яка підлягає ідентифікації.
У разі неможливості пред’явити зазначені зразки (смерть виконавця, від’їзд тощо) у якості зразків слід надавати документи, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису.
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати: вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) певної особи, від імені якої вони значяться (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).
Вільними зразками є рукописні записи, підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа;
Умовно-вільними є зразки почерку, підпису, виконані певною особою, що виконані після порушення кримінального провадження, але не у зв’язку з підготовкою матеріалів на експертизу (протоколи допитів, пояснення, скарги, клопотання тощо);
Експериментальні зразки почерку, підпису – це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).
В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах та інших документах.

ІІ. Основними завданнями технічної експертиза документів за експертною спеціальність 2.1 «Дослідження реквізитів документів» є:

 • Установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;
 • Виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах;
 • Дослідження відбитків печаток та штампів;
 • Установлення цілого за частинами документа;
 • Визначення способу виконання реквізитів документу;
 • Установлення послідовності виконання реквізитів документу;
 • Установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;
 • Дослідження технічних зображень документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних у межах спеціальності 2.1 «Дослідження реквізитів документів»  питань, передбачених Інструкцією:

 • Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
 • Чи була замінена в документі фотокартки, аркуша тощо?
 • Який зміст замаскованого (зафарбованого) тексту?
 • Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?
 • У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки тощо)?