НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності успішно провів V ювілейну щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»)

23 грудня 2021 року, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), з метою вивчення й розвитку наукової спадщини відомого науковця, першого директора Центру Петра Крайнєва (1952-2014 рр.) та із нагоди 17-ої річниці з дня заснування судово-експертної установи успішно організував та провів  V ювілейну щорічну Міжнародну науково-практичну конференції на тему: «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» (далі – Конференція), відому для судових експертів, суддів, адвокатів, науковців і представників громадянського суспільства, слідчих органів досудового розслідування та представників ЗМІ як «Крайнєвські читання».

Конференцію відкрив Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, який у привітальному слові відзначив помітний прогрес в розвитку Центру та інших науково-дослідних установ судової експертизи у 2021 році. Про це свідчать насамперед успіх у судово-експертній і лідерство у науково-дослідній діяльності з розробки вкрай потрібних методик проведення експертиз. У свою чергу, Міністерство юстиції України прикладає всіх зусиль для зміцнення матеріально-технічної бази Центру та інших НДУСЕ, посилення соціального захисту судових експертів.

Міністерство юстиції України всебічно підтримує Центр, на чолі з Владиславом Федоренком, і відчуває взаємну підтримку Міністерства з боку Центру. Зримими є результати діяльності Центру в поточному році та перспективи його розвитку в 2022 і наступних роках.

Проведення Центром ювілейних «Крайнєвських читань», зазначив Заступник міністра, є гарним прикладом поваги до фундаторів судової експертизи з питань інтелектуальної власності та до їх знань, досвіду й наукової спадщини. Популярність цього науково-комунікативного захисту не лише серед вітчизняних судових експертів і вчених-експертологів з України, а й із Польщі та інших держав свідчить, що зусилля Центру виявились результативними. То ж, і сьогодні на нас чекають нові цікаві дискурси про минуле, сьогодення та майбуття теорії й практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Директор Центру В. Федоренко подякував Заступникові Міністра юстиції України з питань виконавчої служби А. Гайченка за привітання Центру з річницею його утворення та за відкриття «Крайнєвських читань», а також за помітне посилення Міністерством юстиції України матеріально-технічної бази Центру. Цього року, вперше за всі 17 років діяльності Центру, було отримано фінансування в 1,5 млн. грн. для закупівлі 3-х автоматизованих робочих місць експерта (АРМ), обладнаних за останнім словом науки і техніки. Введення їх у експлуатацію в найближчий час дозволить суттєво удосконалити роботу лабораторії авторського права та IT досліджень Центру, а значить і посилить конкурентоспроможність Центру в цілому.

Професор В. Федоренко надав слово для привітання новопризначеному за результатами виборів директорові Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктору юридичних наук, професору, академіку Національної академії правових наук України, Заслуженому юристові України Олександру Скрипнюку.

Академік О. Скрипнюк привітав учасників «Крайнєвських читань» з початком роботи цієї поважної міжнародної конференції, яка за п’ять років завоювала не лише розум, а й серця усіх небайдужих до наукової спадщини П. Крайнєва та поступу з професійного захисту права на об’єкти інтелектуальної власності в Україні. Очевидно, що без належного розвитку та захисту інтелектуальної власності наша держава не зможе зробити технологічний і економічний прорив, який поверне нашій державі чільне місце серед розвинених держав світу. Адже Україна має значний винахідницький потенціал, але ці винаходи необхідно не лише ефективно втілити у виробництво, а й захистити їх від недобросовісної конкуренції. У цьому контексті, відзначив проф. О. Скрипнюк, дітище П. Крайнєва, – Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, – став форпостом судово-експертної діяльності з забезпечення судового захисту права на об’єкти інтелектуальної власності.

Водночас, як зазначив академік О. Скрипнюк, П. Крайнєв залишив рельєфний слід і як учений-енциклопедист. Свідченням цьому є «Енциклопедія інтелектуальної власності», видана в 2012 році під редакцією П. Крайнєва авторським колективом його однодумців. У тезах нами викладено положення про феномен цієї Енциклопедії з великої літери. Логічним і очікуваним вшануванням пам’яті П. Крайнєва може стати розроблення та видання в наступному році «Енциклопедії судової експертизи з питань інтелектуальної власності». І це завдання може бути цілком здійсненим під керівництвом нинішнього директора Центру проф. В. Федоренка.

З привітальним словом до учасників «Крайнєвських читань» звернулася директорка Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Наталія Ткаченко. У промові вона відзначила, що почин директора Центру В. Федоренка щодо організації та проведення всеукраїнської конференції, присвяченій вшанування пам’яті й вивченню наукової й експертної спадщини першого директора Центру в 2017 році був непростим рішенням, яке не відразу викликало підтримку судово-експертної й наукової спільноти із питань інтелектуальної власності з різних причин. Водночас, шляхетність цієї ініціативи була підтримана Міністерством юстиції України і НДУСЕ Мін’юсту, більшість із яких нині проводять наукові читання, присвячені своїм засновникам, колишнім директорам, яскравим ученим-експертологам і судовим експертам. Нинішні п’яті, ювілейні «Крайнєвські читання», які на сьогодні трансформувалися в потужну щорічну міжнародну науково-практичну конференцію, переконують в правильності ініціативи В. Федоренка. Нинішній захід є гарним приводом обговорити у кінці цього складного року у фаховому середовищі колег, партнерів і друзів найбільш гострі проблеми судової експертизи з питань інтелектуальної власності та згадати добрим словом першого директора Центру П. Крайнєва і його професійний і творчий шлях, наукові й експертні здобутки.

Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук Олександр Олійник поздоровив Центр із 17-літтям і продовженням успішної й підтримуваної експертною спільнотою ініціативи щодо проведення «Крайнєвських читань». Знаково, що ця конференція відбувається під час реформ у сфері судово-експертної діяльності. Зокрема, на сьогодні на розгляді Верховної Ради України перебуває законопроєкт «Про судово-експертну» з реєстр. № 6284 від 05.11.2021, підготвлений Міністерством юстиції України і внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів України. У його обговоренні суперактивно брав участь і Центр, не пропустивши жодного зібрання і наради, проводячи зустрічі з Директоратом і обґрунтовано доводячи позицію установи щодо модернізації судової експертизи. Директор Директорату О. Олійник закликав учасників конференції більш активно залучатися до роботи над законопроєктом № 6284, а також до роботи над низкою інших, альтернативних урядовому, законопроєктів, і виявляти свою активну та аргументовану позицію щодо реформи судової експертизи в Україні.

Директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, доктор юридичних наук Юрій Капціа привітав учасників V «Крайнєвських читань» з початком роботи, а Центр із 17 Днем народження. У своєму вітальному слові проф. Ю. Капіца зупинився на успіхах наукової та судово-експертної діяльності першого директора Центру П. Крайнєва, з яким доповідач був знайомий особисто та тривалий час товаришував.

До привітань учасників «Крайнєвських читань» долучилось і керівництво науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ). Так, директор Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Оксана Куманська-Нор поздоровила учасників міжнародної конференції з гарною нагодою відкрито і фахово обговорити ключові проблеми реформування судово-експертної діяльності в цілому та питання модернізації судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності зокрема. Утім, відзначила вона, що предметний зміст конференції передбачає й подальше вивчення креативно-інтелектуальної спадщини фундатора Центру П. Крайнєва. Учасники цього наукового захисту знайдуть для себе безліч цікавих тем і приводів для плідної дискусії. Завершуючи виступ з вітальним словом директор ЛНДІСЕ О. Куманська-Нор поздоровила Центр з його черговим Днем народження та побажала від трудовому колективу та керівництву Центру нових у спіхів у Новому році.

До привітань учасників V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» приєднався директор Національного бюро експертиз НАН Республіки Вірменія Аргам Овсепян. У своєму привітальному слові він відзначив багаторічну співпрацю з Центром, зокрема роботу Українсько-Вірменського методичного кабінету судової експертизи з питань інтелектуальної власності. А. Овсепян також привітав учасників конференції з початком роботи і побажав знайти на ній надійних друзів і партнерів і відповіді на питання теорії та практики судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності.

Із привітальним словом до учасників V «Крайнєвських читань» звернувся Президент ВГО «Союз експертів України» та другий, після П. Крайнєва, директор Центру Ігор Стародубов, який привітав організаторів і учасників конференції з продовженням традицій проведення конференцій, спрямованих на вивчення наукової спадщини П. Крайнєва та напрацювання позицій щодо проблем і перспектив розвитку судової експертизи з питань інтелектуальної власності. І. Стародубов також проаналізував основні новели законопроєктів про судово-експертну діяльність, які на сьогодні зареєстровані в парламенті, а також вказав на їх проблемні аспекти.

Заступниця директора з науки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ) доктор юридичних наук Наталія Нестор висловила поздоровлення КНДІСЕ колективу Центру з 17 річчям з дня утворення цієї установи і відзначила, що «Крайнєвські читання» на сьогодні відбулися як авторитетна щорічна міжнародна науково практична конференція з проблем теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Ця конференція є своєрідним «звітом» стосовно здобутків науки і судово-експертної практики з цього виду судової експертизи.

Заступник директор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», доктор юридичних наук Елла Сімакова-Єфримян привітала Центр з продовження гарної традиції вшанування пам’яті фундатора Центру, непересічної постаті в сфері захисту інтелектуальної власності в Україні П. Крайнєва та, по-суті, розвитку київської школи судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, що має відомий вплив в Україні, а на сьогодні вже і поза її межами. Безперечно, «Крайнєвські читання» є не атрибутивним науково-комунікативним заходом в українській судовій експертизі. Вони стали точками зростання Центру, як важливої судово-експертної установи, яка має значний потенціал і залишається важливим і надійним партнером ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса». Також було відзначено, що проведення «Крайнєвських читань» стало успіхом нинішнього директора Центру та очолюваного ним колективу.

Заступниця директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Надія Кушакова звернулася з привітальним словом від керівництва та трудового колективу ДніпроНДІСЕ, приєдналась до попередніх поздоровлень Центру та учасників V «Крайнєвських читань», а також відзначила, що безперечним позитивним аспектом діяльності Центру є не лише глибокі, науково обґрунтовані й об’єктивні експертизи і експертні дослідження, а й розвиток теоретико-методологічного підґрунтя цього виду судової експертизи. Про це свідчить і цей успішно організований захід.

Окрім того, Центр із 17-річчям привітали представники Міністерства цифрової трансформації України, Служби безпеки України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридичних наук і інших державних органів.

Самостійна панель V «Крайнєвських читань» була присвячена спогадам колег і соратників Петра Крайнєва про утвердження та розвиток НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності.

Перед учасниками конференції виступив доктор юридичних наук, професор, Головний редактор найстарішого загальнонаціонального часопису «Право України», радник Голови Верховної Ради України, академік НАПрН України, Заслужений юрист України Олександр Святоцький, який поділився спогадами про заснування Центру та про роль у цьому Петра Крайнєва. Академік О. Святоцький охопив у своєму виступі широке коло питань, пов’язаних не лише із становленням Центру, а й з утвердженням судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в Україні, а також високо відзначив реалізацію ініціативи нинішнього директора Центру проф. В. Федоренка про започаткування «Крайнєвських читань».

Особливу увагу академік О. Святоцький приділив законодавчим ініціативам щодо реформування судово-експертної діяльності, охарактеризував позитивні новели урядового законопроекту № 6284. Як радник Голови Верховної Ради України, О. Святоцький закликав до співпраці учасників конференції в доопрацюванні цього законопроекту до другого читання та пообіцяв створити для цього відкритий майданчик.

На останок О. Святоцький, як Голова Редколегії найбільш давнього та авторитетного загальнонаціонального часопису «Право України», запросив директора Центру В. Федоренка до складу Редколегії цього поважного фахового журналу, який відзначатиме наступного року своє 100-ліття. Директор Центру В. Федоренко подякував за запрошення та дав згоду на участь у Редколегії, відзначивши, що з часописом «Право України» пов’язана вся його чвертьвікова наукова діяльність. У свою чергу, В. Федоренко запросив академіка О. Святоцького до роботи у Редколегії фахового наукового часопису Центру «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління».

Цікавими спогадами про перші кроки П. Крайнєва на посаді директора Центру поділився й його товариш, доктор економічних наук, професор Олександр Бутнік-Сіверський.

В основній частині V «Крайнєвських читань» були представлені доповіді-презентації судових експертів, науковців, адвокатів і патентних повірених у сфері інтелектуальної власності за наступними питаннями:

 • теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
 • • проблеми реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності;
 • судова експертиза у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
 • судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок;
 • економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності;
 • експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційних засобів (систем);
 • шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності та ін.

На завершення V «Крайнєвських читань» голова Оргкомітету конференції, директор Центру В. Федоренко оголосив проєкт Резолюції конференції та презентував:

 • Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)»;
 • журнал «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», 2021, № 6(18), Спецвипуск з нагоди 17-річчя НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності;
 • офіційний буклет Центру на 2022 рік;
 • оновлену офіційну сторінку в Фейсбуці (ФБ).