НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь у роботі весняного засідання секції загальнотеоретичних, загальнометодичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України

02 червня 2022 р. директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) В. Федоренко, заступник керівника Центру О. Адлер і учений секретар Центру Л. Тимощик взяли участь у роботі весняного засідання Секції загальнотеоретичних, загальнометодичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України (далі – Секція), проведеної на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз під головуванням завідуючої лабораторії організації експертної діяльності Т. Голікової.

На засіданні Секції були розглянуті питання, пов’язані з результатами апробації завершених і виконанням поточних науково-дослідних робіт (НДР), а також проблемні питання судово-експертної практики. Зокрема, щодо юридичної природи висновків спеціалістів, які виконуються судовими експертами НДУСЕ та ін.

Секція відбулася за участі всіх без винятку її членів, а також представниці Міністерства юстиції України. Слід відзначити високий методичний і організаційний рівень проведення цього заходу.