НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності взяв участь в обговоренні питання вдосконалення нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності з метою забезпечення належної доказової бази для притягнення рф до міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію та порушення інших норм міжнародного права

29 вересня 2022 року директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. Владислав Федоренко, учений секретар Центру к.е.н. Лілія Тимощик, керівники лабораторій Центру Наталія Ковальова, Олена Голікова та Віктор Дідоборщ взяли участь в обговоренні питання вдосконалення нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності з метою забезпечення належної доказової бази для притягнення рф до міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію та порушення інших норм міжнародного права, організованому Міністерством юстиції України за допомогою платформи Zoom.

Консультація проведена з метою належного опрацювання виявлених проблем у сфері судово-експертної діяльності та врахування практичного досвіду.

На консультації було обговорено питання щодо порядку залучення міжнародних експертів до проведення судових експертиз в Україні; долучення іноземних висновків до матеріалів кримінального провадження; отримання судами України пояснень іноземного судового експерта; збереження документів судового експерта під час військових дій  та надзвичайних обставин.