Нова публікація директора НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності в журналі, внесеному до науковометричної бази Web of Science

У липні 2021 р. у науковометричній базі Web of Science проіндексована нова наукова стаття директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), доктора юридичних наук, професора В. Федоренка (у співавторстві) на тему: «Підприємницька діяльність ІТ-сектора в умовах пандемії COVID-19 та в посткарантинний період», що вийшла в журналі «Проблеми підприємництва та захисту». У статті досліджуються проблемні питання функціонування ринку ІТ-послуг в умовах протидії пандемії коронавірусу та аналізуються перспективи трансформації цього ринку в середньостроковій перспективі.

Бібліографія публікації:

Fedorenko, V., Filipenko, N., Shumilo, I., Nesterovych, V., & Nischymna, S. (2021). Entrepreneurial activity of the IT sector in the conditions of the COVID-19 pandemic and in the post-quarantine period. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(4), pp. 697-712