Нова публікація працівників НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності: «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Прапора України та інших державних прапорів: проблеми судово-експертної теорії та практики»

Вийшла друком у авторитетному щорічному міжвідомчому науково-методичному збірнику Київського НДІСЕ «Криміналістика і судова експертиза» наукова стаття директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) проф. В. Федоренко, провідного наукового працівника Центру, проф., член-кореспондента НАН України В. Коваленка та судового експерту Центру Т. Чабанець на тему: «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Прапора України та інших державних прапорів: проблеми судово-експертної теорії та практики».

Ця стаття присвячена дослідженню проблем теорії та практики експертних досліджень, які стосуються зображення чи імітації торговельною маркою державного прапора України та інших державних прапорів. Узагальнюються та аналізуються питання походження прапорів (знамен, стягів, корогв, штандартів, гонфалонів, вимпелів та ін.) й інші питання вексилології («прапорознавства»), а також особливості правового статусу державних прапорів, включаючи Державний Прапор України. Розкриваються особливості дослідження судовим експертом питання: «Чи є торговельна марка ХХХ зображенням чи імітацією Державного Прапора України?» у межах спеціальності – «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговими марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»

 

Бібліографія та текст публікації:

Федоренко В.Л., Коваленко В.В., Чабанець Т.М. Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Прапора України та інших державних прапорів: проблеми судово-експертної теорії та практики. Криміналістика і судова експертиза: міжвід. наук.-метод. зб. / Київський НДІ суд. експерт.; редкол.: Д.В. Журавльов (голов. ред.), О.Г. Рувін (заст. гол. ред.) та ін. Київ: Вид-во Ліра-К, 2022. С. 627-647.

Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Прапора України та інших державних прапорів: проблеми судово-експертної теорії та практики