Представники Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України взяли участь у засіданні ТК 192 «Судова експертиза»

14 грудня 2022 року заступник директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) М. Можаєв, завідувач лабораторії авторського права та інформаційних технологій Центру О. Голікова, в.о. завідувача лабораторії права промислової власності Н. Ковальова та судові експерти Центру Т. Юзишина та Г. Кривоножко взяли участь у засіданні ТК 192 «Судова експертиза», організованому на базі Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

На засідання ТК 192 розглядались наступні питання:

  • про обрання відповідального секретаря ТК 192;
  • про зміну уповноважених представників колективних членів та членство ТК 192;
  • про повноваження представників колективних та індивідуальних членів ТК 192;
  • про зміну членів підкомітетів (ПК);
  • про членство у робочих групах (РГ);
  • про затвердження змін у Положення про технічний комітет стандартизації ТК 192 «Судова експертиза»;
  • про хід розроблення проєктів ДСТУ.

За результатами засідання М. Можаєва обрано на уповноваженого представника Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Окрім того, внесено зміни до складу Підкомітету 5 “Експертиза інтелектуальної власності”. До складу Підкомітету включено представників Центру Н. Ковальову та Т. Юзишину. Внесено зміни також до складу Підкомітету 6 “Експертиза ІТ – технологій”, головою підкомітету обрано О. Голікову (на час проходження О. Собіна служби у Збройних силах України). До складу підкомітету також включено судового експерта Центру Г. Кривоножко.

Засідання пройшло за достатньої кількості членів ТК 192 та було організовано на високому рівні.