Резолюція V-ої щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)»

За результатами проведення 23 грудня 2021 року Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), за участі судових експертів, суддів, науковців, адвокатів, представників органів досудового розслідування та правоохоронних органів, представників громадянського суспільства та ЗМІ, V-ої ювілейної, щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)» (далі – Конференція), було сформульовано наступну Резолюцію Конференції.

Вважати проведення Центром щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)» позитивною практикою щодо консолідації зусиль українських і зарубіжних судових експертів і учених, а також суддів, адвокатів, органів досудового розслідування, патентних повірених і всіх зацікавлених осіб з метою теоретико-методологічного обґрунтування розвитку експертного забезпечення правосуддя в сфері захисту права на об’єкти інтелектуальної власності.

Об’єднати зусилля судових експертів НДУСЕ, а також судових експертів, які не є працівниками НДУСЕ, для активної участі в відстоюванні інтересів професійної спільноти під час проведення реформи судової експертизи діяльності в Україні, втіленої в урядовому Законопроєкті про судово-експертну діяльність (реєстр. № 6284 від 05.11.2021), підготованого Мін’юстом, за участі НДУСЕ і судових експертів, які не є працівниками НДУСЕ, та інших, альтернативних законопроєктах (реєстр. №№ 0891 від 29.08.2019; 6284-1 від 19.11.2021; 6284-2 від 22.11.2021; 6284-3 від 23.11.2021), зареєстрованих у Верховній Раді України IX скликання. Взяти участь у засіданнях робочих груп профільного парламентського комітету з підготовки законпроєктів про судово-експертну діяльність до другого читання, а також в інших заходах з обговорення відповідних законопроєктів.

Поглибити співпрацю між державним і приватним сектором судової експертизи з питань інтелектуальної власності та урізноманітнити форми такої співпраці (участь у роботі секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР; проведення спільних конференцій і семінарів; залучення до підготовки наукових і навчально-методичних видань найбільш досвідчених судових експертів, які не є працівниками НДУСЕ і ін.), а також посилити співпрацю з зарубіжними партнерами, з метою впровадження цього виду експертних досліджень за кордоном і обміну досвідом відповідної судово-експертної діяльності та її науково-методичного забезпечення.

Забезпечити подальше вивчення та розвиток наукової спадщини першого директора Центру Петра Крайнєва, якому в 2022 році виповнилось би 70 років з Дня народження. На честь цієї події розпочати підготовку на базі Центру, з залученням усіх зацікавлених експертів і науковців у сфері інтелектуальної власності, «Енциклопедії судової експертизи з питань інтелектуальної власності», яка стане продовженням енциклопедичних традицій, закладених 10 років тому в унікальній і єдиній в Україні фундаментальній «Енциклопедії інтелектуальної власності» за редакцією П. Крайнєва.