Рак Віра Михійлівна

Старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень, оцінювач, судовий експерт
Стаж в галузі оцінки майна та майнових прав 8 років;
Стаж державної служби 12 років;
Стаж в сфері судової експертизи з 2016 року.

ЕКСПЕРТНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

13.9 Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності
13.6 Дослідження пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
11.1  Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

ОЦІНОЧНІ НАПРЯМИ

Оцінка об’єктів у матеріальній формі:

1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок»
1.2. «Оцінка машин і обладнання»
1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»
1.4. «Оцінка літальних апаратів»
1.5. «Оцінка судноплавних засобів»
1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»

Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:

2.1. “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)”;
2.2. “Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності”.

ОСВІТА

Керченський морський технологічний інститут (економічна освіта);
Академія державної податкової служби України (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістр з обліку і аудиту у сфері оподаткування);
Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», спеціальність «Інтелектуальна власність», кваліфікація професіонал з інтелектуальної власності.

МОВИ

українська
російська
англійська

КОНТАКТИ

intelect.ndc@gmail.com