У науковому виданні НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» опубліковано статтю

На початку вересня 2021 р. у черговому номері наукового електронного видання Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» вийшла наукова стаття директора Центру проф. В. Федоренка та судових експертів Центру О. Фої та Т. Чабанець на тему: «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України та інших гербів: поняття, об’єкти і їх ознаки, питання, стадії експертного дослідження та їх зміст».

Ця стаття підготована в межах завершення виконання НДР VII.1.1-2020/2 «Розробка методики дослідження торгівельних марок (знаків для товарів та послуг)», яка є логічним продовженням загальної «Методики проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації» (реєстр. № 13.06.01 від 28 23.03.2018).

Як зазначається в анотації цієї статті, «Публікація присвячена актуальній проблемі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних з зображенням чи імітацією державних символів, насамперед, Державного Гербу України. Визначаються основні етапи становлення та розвитку геральдики і утвердження державних гербів у Західній Європі та Україні з часу появи перших достовірно відомих гербів у XII ст. – до сьогодення. Наголошується, що українські геральдичні традиції почали формуватися з кін. XVI ст., у контексті утвердження феномену Козацької держави. А Державний Герб України, – «Знак Княжої Держави Володимира Великого» – Тризуб, – уперше був затверджений за доби УНР в 1918 р. та відроджений після проголошення Незалежності України в 1991 р. Обґрунтовується висновок про те, що герб (з польск. herb – «спадщина») – це історично сформоване, згідно з правилами і вимогами геральдики, лінійне, об’ємне або площинне зображення, яке втілює політико-правові, військові, етнографічні, соціокультурні, економічні, географічні, станові чи родові особливості незалежного статусу його власника (держави, міста чи регіону, корпорації або особи чи роду), яка проголошується або надається (дарується) у легітимний спосіб у конституціях, спеціальних законах, інших правових актах (грамотах, указах, хартіях) і ін. та передається в порядку правонаступництва держави, юридичних і фізичних осіб.

Робиться висновок, що історично сформована система гербів в Україні репрезентована: державним 26 гербом; гербами земель (областей, регіонів); гербами міст; церковними, університетськими, цеховими і іншими корпоративними гербами; приватними гербами. Досліджуються питання внутрішньої побудови гербів і геральдичних фігур, геометрично-просторове розміщення та колористика гербів.

Розглядаються питання теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності щодо зображення чи імітації торговельною маркою Державного Гербу України і державних гербів зарубіжних країн у межах спеціальності 13.6 – «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговими марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Звертається увага на особливості експертного дослідження геральдичних фігур, символів і знаків, у тому числі, вміщених у державних гербах. Обґрунтовуються підстави для винесення на розгляд судового експерта питання: «Чи є торговельна марка ХХХ зображенням чи імітацією Державного Герба України?». Визначаються основні етапи такого експертного дослідження, особливості його проведення судовими експертами, а також встановлюються основні ознаки об’єктів відповідного експертного дослідження».

Наукова публікація В. Федоренка, О. Фої та Т. Чабанець «Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України та інших гербів: поняття, об’єкти і їх ознаки, питання, стадії експертного дослідження та їх зміст» є не догмою, а запрошенням до подальших наукових дискусій щодо піднятої проблематики з боку науковців, судових експертів, суддів, патентних повірених, адвокатів і інших фахівців.

 

Бібліографія публікації:

Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М. Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Герба України та інших гербів: поняття, об’єкти і їх ознаки, питання, стадії експертного дослідження та їх зміст. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 4(16). С. 25-46. (URL: https://intelect.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/ekspert_4_16_2021_final.pdf).