У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності обрану новий склад Вченої ради і проведено її установче засідання

07 жовтня 2021 року в Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) відбулися чергові загальні збори трудового колективу Центру за результатами якого було обрано новий склад Вченої ради Центру та проведено її перше, установче засідання під головуванням директора Центру проф. В. Федоренка.

На загальних зборах трудового колективу голова Вченої ради Центру В. Федоренко та секретар Вченої ради Центру Л. Тимощик прозвітували працівникам Центру про підсумки роботи Вченої ради Центру в 2016-2021 роках. Зокрема, було відзначено, що робота Вченої ради Центру, термін повноваження якої спливає 12.10.2021, діяла на підставі Положення про Вчену раду Центру, та провела в 2016-2021 роках 29 засідань, розглянувши понад 100 актуальних питань життєдіяльності Центру. Значна частина рішень Вченої ради Центру стосувалась забезпечення діяльності секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Мін’юсті, а з 2018 року й утвердженню, реєстрації та випуску фахового електронного наукового видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління». Звіт роботи Вченої ради Центру попередньої каденції був схвалений трудовим колективом Центру.

Після звіту про діяльність Вченої ради Центру 2016-2021 років відбулося висування трудовим колективом кандидатів до складу нової Вченої ради Центру, обрання лічильної комісії та проведення таємного голосування й встановлення його результатів. Було обрано 9 членів Вченої ради, як це передбачає Статут Центру.

Відразу після завершення загальних зборів трудового колективу Центру новий склад Вченої ради Центру провів свої перші (установчі) збори, на яких було обрано голову Вченої ради Центру (д.ю.н., проф. В.Л. Федоренка), заступника голови Вченої ради Центру (к.т.н. О.Г. Адлера) та секретаря вченої ради Центру (Тимощик Л.П.). Після цього Вчена рада розглянула низку нагальних питань.