У НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проведено Загальні збори трудового колективу

20 січня 2022 р. у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) були проведені, із дотриманням карантинних вимог, Загальні збори трудового колективу Центру під головуванням проф. В. Федоренка, на яких були обговорені та затверджені важливі рішення щодо діяльності Центру.

На Загальних зборах трудового колективу директор Центру В. Федоренко довів основні положення Звіту про роботу Центру за 2021 р. Зокрема, ним було доведено інформацію про збільшення понад 20%, порівняно з показниками роботи Центру за 2021 рік, кількості експертиз і експертних досліджень, проведених судовими експертами Центру. Відзначено також збереження тенденції щодо істотного домінування експертиз, проведених у межах кримінальних проваджень, за кошти державного бюджету.

Відзначено суттєве зростання експертиз і експертних досліджень, пов’язаних з ІТ (13.1.2, 10.9, 10.17), в поєднанні з дослідженнями економіки інтелектуальної власності (13.9) і оцінкою. При цьому, зберігається стабільна витребуваність судових експертиз і експертних досліджень об’єктів права промислової власності (13.3, 13.4, 13.6), за фактичної відсутності потреби в експертних дослідженнях за спец. 13.2, 13.5.1 і незначної потреби в дослідженнях за спец. 13.8. При цьому, більше 70% проведених Центром судових експертиз і експертних досліджень є комплексними експертизами.

Зазначене зумовлює необхідність в розвитку на базі Центру, в першу чергу, експертних досліджень ІТ, які є трендом в сучасній судово-експертній діяльності, а також експертних досліджень, які можуть проводитися з судовою експертизою об’єктів інтелектуальної власності – почеркознавча, лінгвістична, психологічна, мистецтвознавча чи інша. Тим більше, що розвиток НДУСЕ за всіма напрямками судово-експертної діяльності підтримується керівництвом Міністерства юстиції України.

До Загальних зборів також доведено інформацію про перевиконання показників наповнення спеціального фонду Центру в 2021 р. на понад 20%, що дозволило, в умовах стрімкого зростання комунальних тарифів, а також збільшенні цін на витратні матеріали, забезпечити своєчасну виплату зарплат, включаючи не лише оклади, а й премії, обов’язкові та стимулюючі надбавки тощо працівникам Центру. Також було роз’яснено інформацію щодо збільшення наповнення загального фонду Центру з Державного бюджету та графіку (помісячного та поквартального) надходжень цих коштів, що матиме своїм наслідком збільшення зарплати. Але, це не значить, що конкурентні зарплати працівників Центру з’являться без наповнення спеціального фонду, з огляду на подальше зростання щомісячних комунальних і інших платежів Центру за службове приміщення, сплату податків за щомісячні надходження до спецфонду, підвищення цін на витратні матеріали, оплату службових відряджень, підвищення кваліфікації тощо. Це вимагає розвитку в 2022 році нових видів судово-експертної та науково-дослідної діяльності Центру, що будуть витребувані на ринку.